Louise Studstrup Muurholm

Partner, Advokat

Mobil: +45 27 28 29 11

E-mail: lsm@capitallawfirm.dk

CV på LinkedIn

 • Sort LinkedIn ikon

Louise Studstrup Muurholm

Louise har 8 års erfaring med finansiel regulering, herunder kapitalmarkedsret samt bank og finans. Louise har bl.a. været ansat som Chief Legal Advisor hos Danske Bank Wealth Management, Corporate Legal Advisor hos Nets og som specialkonsulent hos Finanstilsynet i Kontoret for Kollektive Investeringer.
 

Louise har en stærk regulatorisk baggrund og har deltaget i utallige lovarbejder, herunder også indenfor FIL, FAIF- og UCITS-området. I det daglige kombinerer Louise sit særlige regulatoriske indsigt med sin kommercielle erfaring fra tidligere ansættelse i finansielle institutter. 
 

Louise har et indgående kendskab til den finansielle sektor i Danmark – både fra et praktisk og et regulatorisk perspektiv. Herudover har Louise et særdeles godt indblik i kapitalforvaltning i Luxembourg, som bl.a. er opnået, mens Louise bistod med varetagelsen af den juridiske funktion i Danske Banks fund management selskab i Luxembourg.
 

Louise bistår både danske og internationale finansielle institutter med etablering samt levering af finansielle tjenesteydelser, herunder banker, pensionskasser, fondsmæglere, investeringsrådgivere, IFS’er, FAIF’er og betalingsinstitutter. 
 

Louise er uddannet Prince2 projektleder og har stået i spidsen for juridiske projekter – ikke mindst i forbindelse med den praktiske implementering af ny EU-lovgivning.

Louise er uddannet jurist på Københavns Universitet i 2002 og er uddannet som advokat hos Accura i 2018. 
 

Rådgivningsområde

 • Finansiel regulering
   

 • Etablering af investeringsfonde
   

 • Kapitalforvaltning
   

 • Kapitalmarkedsret
   

 • Alternative investeringer

© 2019 Capital Lawfirm I/S