Competencies

 

Legal Advice

Vi tilbyder helt traditionelle juridiske rådgivningsløsninger - dog med et særligt kommercielt tvist, fordi vi alle kender den finansielle branche indefra. Vi fungerer som vores klienters juridiske sparringspartnere og sikrer altid, at de juridiske løsninger er implementerbare i jeres forretning. Vores dybe forretningsmæssige forståelse sikrer, at vores rådgivning er nærværende og brugbar.

 

Vi har stor fokus på integritet i vores rådgivning, og vi fokuserer på at rådgive om forhold, som vi er specialister i. Vores fokus er udelukkende det finansielle område, og vi har stor fokus på at holde os opdaterede med ny og kommende regulering, såvel nationalt som internationalt. Vi deltager i en række faglige netværk.

 

Regulatory

Regler for finansielle virksomheder og kapitalforvaltning er komplekse og detaljerede, og omfanget af regler på området er stadigt stigende. Vi har en bred erfaring indenfor alle finansielle regulatoriske områder og vores rådgivning inkluderer blandt andet bistand med at opnå finansielle licenser til fortolkning af specifikke regler og implementering af nye regler i praksis. Vi har stået i spidsen for implementering af ny lovgivning samt komplicerede projekter hos de største aktører på det nordiske kapitalforvaltningsmarked.

 

Vores rådgivning hviler på et solidt fundament af regulatorisk indsigt kombineret med indgående praktisk erfaring fra tidligere ansættelser, bl.a. hos førende finansielle institutter i Norden. Vi er et team af seniorspecialister, der sikrer, at jeres virksomhed altid får den optimale rådgivning. Vi arbejder struktureret og vores mangeårige fortid i den finansielle branche sikrer, at vi helt naturligt kombinerer vores rådgivning med dyb forretningsmæssig forståelse.

 

Vi har stor erfaring med at indhente finansielle licenser og godkendelser fra Finanstilsynet og kan varetage hele processen, herunder fra ansøgning til hjælp med at udarbejde de nødvendige politikker, forretningsgange og varetage kontakten med Finanstilsynet. Vi er også vant til at håndtere myndighedskontakt, herunder særligt kontakten til Finanstilsynet, hvor en af kontorets advokater tidligere har været ansat. 

 

Vi er specialister i strukturering af finansielle produkter – både inden- og udenfor Danmark, herunder særligt i UK, Luxembourg og Irland. Ved strukturering af investeringsfonde udenfor landets grænser indgår vi et tæt samarbejde med faste samarbejdspartnere. Vi har opnået særdeles gode faste relationer til de bedste rådgivere i markedet.

 

Compliance

At forstå vigtigheden af compliance, og ikke mindst vigtigheden af at etablere et holdbart internt compliance set-up, bliver fortsat mere vigtigt, i takt med at kompleksiteten af regulatoriske krav stiger.

 

Teamets store erfaring hjælper med at sikre, at jeres virksomhed implementerer og opretholder de rette løsninger på compliance området. Fokus er at minimere risici og sikre, at lovgivning og interne politikker og forretningsgange overholdes, samtidig med at den nødvendige rapportering til ledelsen sikres.

 

Opgaven er for mange virksomheder en udfordring. Vi kan understøtte den interne compliancefunktion eller tilbyde en skræddersyet varetagelse af compliancefunktionen via outsourcing til os.

 

Vi tilbyder også målrettet hjælp med at undersøge compliance indenfor udvalgte områder i virksomheden, f.eks. via et 380 graders tjek af compliance indenfor KYC/AML.

 

Learning

Vi har stor erfaring med at undervise både jurister og kommercielle folk i komplicerede juridiske forhold. Vi tilbyder skræddersyede undervisningsløsninger til alle grupper af ansatte i jeres virksomhed. Derudover tilbyder vi løbende en række målrettede undervisningsforløb i vores undervisningslokaler i Stokkerup-huset ved Øresund.

 

Det er vores erfaring, at det er meget værdsat blandt ansatte, når virksomheden tilbyder relevante undervisningsforløb med eksterne undervisere. Vi oplever, at det ofte danner grundlag for værdifulde diskussioner blandt medarbejderne, der kan vise sig værdifuld for produktudviklingen og den løbende compliance.

 

Vi tilbyder enkeltstående undervisningssessioner for større og mindre grupper, men kan f.eks. også bistå ved at sikre, at de ansatte i jeres virksomhed modtager den lovpligtige løbende undervisning på hvidvaskområdet.

 

Hotline

Behovet for sparring og rådgivning omkring juridiske forhold kan opstå når som helst – også uden for almindelig kontortid. Vi tilbyder derfor en hotlinefunktion, der sikrer, at jeres virksomhed altid har fuld tilgængelighed til den nødvendige rådgivning.

 

Via vores hotline-service er vi altid klar på en gratis indledende drøftelse af diverse problemstillinger, og vi er altid klar på en spændende juridisk sparring!

 

I forlængelse af vores hotline-service tilbyder vi en særlig klippekortsordning, hvor jeres virksomhed har mulighed for at anvende kontorets specialister til en særlig favorabel pris i en opstartsfase.

 

Derudover tilbyder vi løsninger, hvor vi mod et mindre fast månedligt beløb sikrer, at I har let adgang til legal bistand og sparring omkring alle finansielle regulatoriske forhold - i et forud defineret omfang.

 

Vi skræddersyr altid vores løsninger til jeres behov.

 

Insourcing

Vi ved, at mangel på legale ressourcer er en stopklods for forretningen, og at ressourcemangel på det legale område bremser udviklingen af nye produkter.

 

Vi har stor erfaring med at levere skræddersyede løsninger til både større og mindre aktører i markedet. Vi leverer løsninger, der nøje er tilpasset det konkrete behov. Vi tilbyder akut aflastning af de interne ressourcer og kan tilbyde midlertidig indstationering af kontorets specialister.

 

Jeres virksomhed opnår en høj grad af fleksibilitet på de juridiske ressourcer, idet vi kan tilbyde at være fast back-up. Vi kan løbende indstationeres i kortere og længere perioder, når behovet opstår.

 

De medarbejdere, der sendes ud i jeres virksomhed, har en lang baggrund i den finansielle sektor og masser af specialistviden. I tilbydes en "plug-and-play" løsning og skal ikke spilde dyrebar tid el. advokatomkostninger på indstationering af eksterne ressourcer, der viser sig ikke at have de rette kompetencer på området – ofte fordi de ikke har den praktiske erfaring fra branchen.

 

Vi bidrager og løser opgaver fra det øjeblik, vi sætter os ved et skrivebord i virksomheden. Vores klienter bruger os som sparringspartner, og vi er vant til at indgå i tæt samarbejde med ansatte i forretningen hos klienterne.

© 2019 Capital Lawfirm I/S